20. ročník Stavba roku města Třince ocenila povedené stavby


Jubilejní 20. ročník soutěže Stavba roku města Třince, kterou už dvě desítky let vyhlašuje odbor stavebního řádu a územního plánování třinecké radnice, zná své vítěze.

Odborná komise letos hodnotila celkem 21 přihlášených objektů, u nichž velmi pečlivě posuzovala více důležitých faktorů než jen samotný objekt. Ve všech třech kategoriích – rodinné domy, stavby komerčního charakteru a obnovy fasád stávajících objektů a veřejných prostranství – se bral v úvahu i celkový vzhled staveb, zpracování architektonických detailů, posuzovalo se souznění stavby s okolím a rovněž terénní úpravy. Do soutěže se mohly přihlásit stavby na území města zkolaudované v období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pondělí 16. prosince 2019 v obřadní síni třinecké radnice, kde byly oceněny nejzdařilejší stavby, jejich stavebníci i autoři návrhů.

„Soutěž Stavba roku je vhodnou příležitostí pochválit stavebníky a autory návrhů za jejich zdařilé stavby a poděkovat jim za to, že svými rekonstrukcemi nebo novostavbami vylepšují vzhled našeho města. Mám radost, že v Třinci povedených staveb a rekonstrukcí přibývá. Oceněné objekty nejen zvelebují naše město, ale mohou být často motivací a inspirací i pro ostatní,“ uvedla primátorka Věra Palkovská, která u příležitosti 20. jubilea soutěže na závěr rozkrojila narozeninový dort a rozdala sladkou dobrotu všem zúčastněným.
Architektonicky zdařilé stavby, které v soutěži Stavba roku uspěly v uplynulých dvaceti ročnících, představí po Novém roce tematická jubilejní výstava v kině Kosmos. Její vernisáž se bude konat ve středu 8. ledna, kdy zároveň proběhne beseda s architekty o architektonických a urbanistických hodnotách města Třince.

Odborná komise vyhodnotila, že ocenění Stavba roku 2019 si zaslouží následující stavby:

 1. kategorie – stavby pro bydlení

V této kategorii bylo přihlášeno třináct staveb. Hodnotící komise se shodla, že v této kategorii budou oceněny tři stavby, a to v následujícím pořadí:

1.  místo – stavba rodinného domu v Českém Puncově. Stavebníkem a autorem návrhu stavby je Věra Kajzar Nowaková.

2.  místo – stavba rodinného domu v Tyře. Stavebníkem je Soňa Papavasiliová. Autorem návrhu je Tadeáš Pribula.

3.  místo – stavba rodinného domu v Gutech. Stavebníky jsou Lucie Koždoňová a Rostislav Turoň. Autorem návrhu je Miroslav Fojcik.

 

2. kategorie – stavby komerčního charakteru

V této kategorii byly přihlášeny tři stavby. Komisí byly oceněny dvě stavby:

1.  místo – Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka na ul. Nádražní. Investorem je Statutární město Třinec. Autorem návrhu je FIALA ARCHITECTS s.r.o.

2. místo – dopravní hřiště STEELKART Racing Třinec na Borku. Investorem je Kariper a.s. Autorem návrhu je FIALA ARCHITECTS s.r.o.

 

3. kategorie – obnova fasád stávajících objektů a veřejných prostranství

V této kategorii bylo přihlášeno pět staveb. Komisí byly oceněny čtyři stavby:

1.  místo – obnova fasády a zateplení BD Jablunkovská čp. 718. Investorem je CPI BYTY s.r.o.. Autorem návrhu je GM Projekt a Inženýring s.r.o.

2.  místo – obnova fasády rodinného domu na Karpentné. Investorem jsou Eva a Roman Kropovi. Autorem návrhu je Ing. arch. Mirka Chmelařová.

3. místo – revitalizace panelového domu v Lyžbicích, ul. Palackého 430. Investorem je Společenství pro dům č. 430. Autorem návrhu je Ing. Zelinka, s.r.o.

3. místo – revitalizace panelového domu na ul. Sosnové 379. Investorem je Stavební bytové družstvo Třinec. Autorem návrhu je Ing. Zelinka, s.r.o.

Zdroj: trinecko.cz