Co se děje u nás na Třinecku II – Odpady všude kolem nás


V poslední době hojně rezonuje v médiích téma o odpadech. Jeho sběr, třídění, a následné další zpracování bude řešit novela zákona o odpadech. Od roku 2030 bude v souvislosti s touto vyhláškou uveden v platnost zákaz skládkování odpadu na území ČR. Některá města a obce už aktuálně řeší varianty co a jak do budoucna a jak co nejefektivněji zpracovávat odpad aby se dodržely kvóty pro procento nevytříděné složky. Na toto téma jsme hovořili v rozhovoru se zástupci města Třince.