ČTÚ v aukci z roku 2016 nepochybil. NSS zamítl stížnost jednoho z operátorů


Vodafone si u Nejvyššího správního soudu (NSS) stěžoval na podmínky, které Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nastavil v roce 2016 v tehdejší aukci frekvencí pro 4G sítě. Operátor v kasační stížnosti tvrdil, že podmínky závazku velkoobchodní služby – tzn. povinnosti, aby vítězové aukce měli povinnost do vydražených pásem 1 800 a 2 600 MHz pustit i virtuální operátory – byly protiprávní.

NSS nyní potvrdil dřívější rozhodnutí Městského soudu v Praze, že ČTÚ nechyboval a postupoval v souladu se zákonem o elektronických komunikacích i s judikaturou Evropské unie. NSS poukázal i na fakt, že podobnou povinnost v dobré víře uzavírat smlouvy s virtuálními operátory zahrnuli národní regulátoři do podmínek aukcí také v dalších členských zemích EU.

S ohledem na nutnost mimořádně velkých vstupních nákladů do vybudování infrastruktury by poskytování mobilních služeb bylo – bez dalších opatření typu povinnosti velkoobchodního přístupu – pouze v rukou stávajících infrastrukturních operátorů. Účelem opatření, jakým je i stanovení podmínky povinnosti velkoobchodního přístupu, je právě narovnat „pokřivení“ trhu s mobilními službami“, uvedl předseda senátu Zdeněk Kühn. 

Celý rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) je k nahlédnutí zde pod tímto odkazem: