Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /data/web/virtuals/175388/virtual/www/domains/lukas2.eu/wp-config.php on line 103
Další z nejnáročnějších investičních akcí v místní části Líštná je dokončena. Opěrné zdi a komunikace pomůže stabilizovat nová opěrná zeď – LUKAS2.eu | Oficiální webová stránka

Další z nejnáročnějších investičních akcí v místní části Líštná je dokončena. Opěrné zdi a komunikace pomůže stabilizovat nová opěrná zeď


Voda je nejen tou nejdůležitější tekutinou pro náš život, ale vlivem klimatických změn se stává také živlem, který umí i potrápit. V Třinci způsobují přívalové deště v kombinaci se suchem problémy podél vodních toků, kde voda podemílá břehové svahy a hrozí nebezpečí sesutí části přilehlých silnic. Proto se město pustilo do jejich záchrany a v posledních letech investuje do oprav a nových opěrných zdí podél Líštnice a Olše nemalé peníze.

„Do práce jsme se pustili v roce 2018, kdy bylo třeba stabilizovat břehový svah Líštnice podél hlavní komunikace v Dolní Líštné a následně jsme pokračovali zajištěním dalšího kritického místa v Horní Líštné naproti restaurace „U Sliwki“. Voda podemílala břeh a hrozilo nebezpečí jeho sesunutí a stržení části přilehlé cesty, která je páteřní příjezdovou komunikací do Líštné, kudy jezdí i linka MHD. Zpevnění a stabilizování břehů je významnou investicí a velkým zářezem do rozpočtu, ale je nutné to udělat, abychom předešli ještě větším komplikacím,“ vysvětlila primátorka Věra Palkovská a dodala, že tyto investice si vyžádaly náklady z rozpočtu města ve výši zhruba 13 milionů korun a částka není zdaleka konečná.

V současné době probíhají stavební práce na zajištění upadajícího břehu Olše na ulici Olšová u dřevomodelárny, které vyjdou na 2,5 milionu korun a v nadcházejících letech město čekají podobné zásahy znovu podél toku Líštnice.

„V roce 2021 máme vyčleněny finanční prostředky ve výši 14 milionů korun na stabilizaci břehu Líštnice v Dolní Líštné a další roky nás čeká pro změnu znovu zpevňování upadajících břehů Olše v Lyžbicích, kde jsou na několika místech svahy v havarijním stavu, a eroze ohrožuje přilehlé komunikace. Když všechny tyto investiční akce posčítáme, do roku 2023 investuje město do zpevnění a stabilizování břehových svahů město částku přesahující 50 milionů korun,“ dodala primátorka.

(Zdroj: trinecko.cz)