Dnes si připomínáme svátek všech hasičů


Dnes přesně na den 4. května si připomínáme svátek sv. Floriána, který je patronem všech hasičů a zabraňuje požárům. A proč je obzvlášť v této době tento svátek důležitý a neměli bychom jej opomíjet?

V loňském roce postihla nejen Českou republiku ale i zbytek světa pandemie nemoci jenž získala název COVID-19 s kódovým označením SAR-CoV-2, tedy nový druh nemoci, který spadá do jedné skupiny nemocí SARS (SARS-CoV). A jak se pandemie šířila, páchala škody všude kde jen mohla. Pandemie propukla napříč profesemi. Nevyhnula se představitelům velmocí, úředníkům, zdravotníkům, příslušníkům ozbrojených sil a téměř žádná profese nebyla ušetřena.

Jsou to právě hasiči, kteří stojí v první linii a díky, kterým nenastala nikde zkáza jako z hororu. Navzdory lockdownu vyjížděli k autonehodám, požárům, živelným pohromám apod.

Vždy byly a vždy budou stát v čele a hrdě pomáhat lidem v nouzi, a přitom riskovat život vlastní.

Proto je dobré zvláště pak v této složité době jim složit poklonu za to co dělají a jak to dělají. Že vždy odvádějí maximálně možné výkony i za těch nejhorších podmínek a za všech okolností bez ohledu na vlastní bezpečí

Dnes si připomínáme svátek všech a hasičů: