Město provedlo významnější úpravu zeleně v centru nedaleko vlakové zastávky Třinec-Centrum


Devět stříbrných smrků, které zdobily prostranství před Slovanem, šlo k zemi. Někteří kolemjdoucí byli zděšeni, zdálo se jim totiž, že na první pohled byly stromy zdravé, a nechápali proto důvod jejich vykácení.

Stromy nechalo pokácet město Třinec. Jeho cílem je upravit celý prostor u autobusové zastávky u Slovanu.

„S ohledem na probíhající klimatickou změnu klademe důraz na vysazování nových stromů do města. Plochy zeleně s neperspektivními, dožívajícími či krátkověkými stromy doplňujeme o nové výsadby tak, aby už rostly a za několik let či desítek let mohly nahradit stromy stávající,“ vysvětlila referentka odboru životního prostředí a zemědělství třinecké radnice Halina Lisztwan.

Zdůraznila, že ony stříbrné smrky v minulých letech oslabilo sucho a také přemnožená mšice smrková. „Proto jsme rozhodli o jejich vykácení. Místo nich vysadíme téměř jednou tolik stromů nových. Smrky nahradí osm borovic a dvě douglasky, dosadíme ale ještě dalších šest listnatých stromů, z toho dva javory, dvě břízy, buk a lípu,“ upřesnila referentka.

(Zdroj: ehutnik.cz/ Město Třinec)

Video: