Stalo se už pěknou tradicí, že mezi první novoroční návštěvy, které přivítá primátorka Věra Palkovská na třinecké radnici, patří zástupci církví působících na území našeho města. Nejinak tomu bylo i letos 6. ledna, kdy se toto setkání uskutečnilo již pojedenácté.
„Velmi si této novoroční tradice vážím, protože máme řadu společných aktuálních témat, o kterých můžeme společně hovořit a spolupracovat na nich. Záleží nám společně na tom, aby byl Třinec město, které má rádo lidi a je přívětivé rodinám, dětem, seniorům a potřebným. V letošním roce začneme projednávat nový strategický plán a chceme, aby se na jeho tvorbě podíleli i zástupci církví a církevních organizací působících v našem městě. I nadále budeme klást důraz na odpovědnost – k sobě, k rodině, práci i k městu,“ uvedla primátorka Věra Palkovská a zdůraznila, že bychom neměli nezapomínat ani na pokoru, a zároveň bychom si měli vážit toho, jak se máme v současné době dobře.

Víkendové video – 5.1.2020 – Sestřih událostí roku 2019

Více než desetiletá novoroční tradice naznačuje, že vztahy mezi vedením města a církvemi jsou v posledních letech na vynikající úrovni a novoroční setkání oceňují také sami představitelé církví. „Myslím, že nemluvím pouze za sebe, ale i za ostatní účastníky, když řeknu, že jsme moc rádi, že můžeme pokračovat v tradici novoročního požehnání na magistrátě. Jako křesťané věříme, že Boží požehnání je něco, co lidé i města potřebují. Nicméně toto setkání má i informační či motivační rozměr,“ uvedl pastor třineckého sboru Slezské církve evangelické a. v. Michal Klus. Mezi tématy, která přišla na řadu, bylo i bezdomovectví a žebrání. „Významným tématem našich diskuzí byla především problematika nadměrné veřejné konzumace alkoholu a destruktivního vlivu závislostí. Chceme společně přemýšlet, jak v této oblasti můžeme přispívat ke zlepšení situace,“ dodal Michal Klus.
Zdroje: trinecko.cz