Agregace internetového přípojení. Dobro či zlo?


V poslední době se stalo velkým rozmachem budování internetu za pomocí tzv. optických vláken, které mají zlepšit nejen dostupnost samotného internetu ale ale i jeho kvalitu. V první řadě jde o modernizaci starých internetových přípojek které byly budovány buď v 90. letech nebo po roce 2000, v některých oblastech není pevný internet zaveden vůbec. Budování kvalitního vysokorychlostního internetu je velmi nákladná a složitá práce (zejména pak co se administrativy týče).

To se pak nejde divit že některá města mají buď pomalý internet ve všech lokalitách města nebo je internet pouze záležitostí několika málo oblastní (hlavně velká zastavěná sídliště, okolí škol a míst kde je nutná konektivita. Většina z těch kdo žijí v obcích mimo město a takových lokalit je v ČR více než dost si může o rychlém a hlavně pak kvalitním internetu nechat jen zdát. Obce jsou na tom zdaleka nejhůře. Pouze několik málo obcí se může pyšnit dostatečně kvalitním a cenové atraktivním internetem.

Jak jsem psal již na začátku budování internetu je poměrně nákladná záležitost a pouštějí se do něj jen firmy které mají na českém trhu významný podíl. Pro ty ostatní (menší) hráče na českém trhu je dostupná dotace hlavně pro obce a města od státu která má za cíl rozšířit a zmodernizovat internetové přípojky nejen ve městech ale i na vesnicích. Jedna věc je postavit přípojky v obci která má řekněme 400 – 1000 obyvatel a je rozdíl stavět síť pro sídliště s počtem obyvatel kolem 5000 tisíc a víc. Jak potom zajistit aby se daná investice vrátila. Tady se dostává na scénu pojem agregace sítě.Agregace sítě je jednoduše řečeno rozpočítání (chcete-li shlukování). Jde o parametr který udává kolik uživatelů této sítě bude sdílet s vámi vyhrazenou rychlosti internetu a označujeme jej poměrem X:Y. Ukažme si to na jednoduchém příkladu
X je minimální podíl a Y maximální podíl z rychlosti. Dejme tomu že pan Jan Novák bude mít tarif internetu až 200/50 Mbit, k tomu musíte tyto hodnoty podělit 8 a dostaneme skutečnou rychlost  v Mb takže jsme došli k hodnotám 25 MB (přijímání dat) a 6,25 Mb (odesílání dat) a poskytovatel internetu našeho figuranta pana Jana Nováka bude mít agregaci internetu například 1:50 (horší pro pana Nováka), z důvodu toho že pan Novák bude rychlost “až” 200/50 Mbit sdílet s 50 dalšími lidmi. A tady narážíme na tradiční slovíčkaření, slovo až je tady v tomto případě důležitější než kdy jindy, protože udává rychlost kterou můžete dosáhnout ale a tady je dobré zpozornět, protože NEGARANTUJE danou rychlost. Může být max 200/50 ale může být klidně pouze 100/12 nebo úplně jiná. Je to proto, že agregace sítě dokáže nabídnou v případě optiky například až 1Gb/s ale čím větší je číslo Y (X je vždy zákazník (v našem případě Jan Novák)), tím pomalejší internet bude, a nejde jen o rychlost jde také o kvalitu, odezvu (tzv. ping) a latenci.

Ukázka rychlosti internetu v naší redakci. Pro úplnost dodám že naše redakce je napojena na kvalitní optickou síť a rychlost připojení je 500/500 Mb/s nebo-li 62,5 / 62,5 Mb

Pokud se podíváme na jednotlivé společnosti poskytující v České republice kvalitní internet a omezíme to na providery kteří poskytují své služby plošně na území ČR vyjdou nám 4 firmy: UPC (nově Vodafone CZ/SK), Nej.cz, O2 CZ/SK a T-Mobile Česká republika. Z toho dva největší provideři Vodafone CZ/SK a Nej.cz poskytují své služby zhruba na ⅓  ČR. V nedávné době se rozběhlo budování optické sítě také na Třinecku. Práce jsou zhruba ve ⅔ a ještě podstatná část území včetně obcí kolem Třince stále chybí zasíťovat. Práce postupují pomalu nejen kvůli majetkoprávním záležitostem (pozemky na kterých má optická síť ležet)  ale i z důvodu finanční zátěže a někdy i problémům s majiteli nemovitostí ve kterých má být nová síť umístěna. Jde o to že na Třinecku nevlastní všechny byty město Třinec. Mezi vlastníky jsou také soukromé sdružení nájemníků (tzv. SBD) a soukromé subjekty (na území Třince to je např. společnost CPI byty). Každý vlastník takového to objektu musí dát písemný souhlas se stavebními pracemi v daném objektu .

Tato procedura je velmi časově náročná a vyžaduje mnoho podpisů a ustanovení a všeho možného jen aby se mohlo třeba jen kopnout do země a zakopat optické kabely do země a připravit vše tak aby mohly být kabely zavedeny až do jednotlivých domů a lidem do jednotlivých bytů případně jiných prostor. Téma agregace internetu je velice obsáhlé téma a my bychom mohli na tímto tématem trávit další hodiny či dokonce i dny. Pokusil jsem se vám nějak jednodušeji vysvětlit co vlastně ta agregace znamená a k čemu je prospěšná a naopak proč byste se měli více zajímat i tento pojem z negativního hlediska.