DDM v Třinci poslouží jako očkovací centrum Nemocnice Třinec


Od pondělí 22. března se Dům dětí a mládeže v Třinci promění v místo, kde se budou moci občané, spadající do vybraných skupin, dostavit k očkování proti onemocnění Covid-19.Pomocnou ruku při zřizování nového očkovacího místa podalo statutární město Třinec vyčleněním prostor sálu DDM, který byl upraven ve spolupráci s nemocnicí tak, aby vyhovoval podmínkám veřejného očkovacího místa určeného k očkování veřejnosti.

„Sál DDM se jeví pro tyto účely jako vhodný. Normálně by si tam hrály děti, konaly se koncerty nebo jiné akce, ale žijeme v těžké a náročné době, proto jsme nemocnici podali při zřizování očkovacího centra pomocnou ruku a poskytli pro tento účel prostory. Většina z nás čeká na očkování s vírou v návrat do normálního života,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.Původní očkovací místo, které je v provozu v prostorách Nemocnice Třinec, p.o., není schopno kapacitně zvládnout vyšší počet očkovaných osob.  

Nově zřízené očkovací místo na adrese: DDM Třinec, p.o., Bezručova 66, Staré Město,  739 61  Třinec  bude v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin, v dalším období se počítá s časovým rozšířením v odpoledních hodinách a víkendových termínech. Čtyři očkovací týmy Nemocnice Třinec zde budou provádět očkování s počáteční kapacitou 300 osob denně s možností postupného navýšení.

Registrace zájemců je nutná a probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému, který naleznete na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz. Do veřejného očkovacího místa by se měli dostavit pouze zaregistrovaní občané, a to na objednaný čas dle rezervace.

Včera (18.3.) se v DDM sešli představitelé města, Nemocnice Třinec a krajského úřadu, aby zkontrolovali, že je vše připraveno tak, jak má být.  

Při přípravě nového očkovacího místa podalo Nemocnici Třinec pomocnou ruku statutární město Třinec, které vyčlenilo k tomuto účelu sál DDM, protože původní očkovací místo v prostorách nemocnice není schopno kapacitně zvládnout vyšší počet očkovaných osob. Sál byl ve spolupráci s nemocnicí upraven tak, aby vyhovoval podmínkám veřejného očkovacího místa určeného k očkování veřejnosti.
 

„Prostor v DDM se nám po zvážení všech možností, kde by veřejné očkovací místo mohlo být, jeví jako nejvhodnější místo. Je sem bezbariérový přístup, je v centru města, a samotné očkování bude probíhat ve společenském sále, kde nepředpokládáme, že by se v nadcházejících týdnech mohly odehrávat větší akce a byl využíván dětmi. Těm zůstane i po otevření škol a kroužků k dispozici tělocvična, aby měly kde sportovat,“ vyvrátila primátorka Věra Palkovská případné obavy, že by nové očkovací centrum narušilo po otevření školských zařízení provoz domu dětí a mládeže. Do očkovacího místa budou lidé navíc chodit samostatným vchodem.

Nově zřízené očkovací místo na Bezručově ulici v Třinci – Starém městě bude v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin, v dalším období se počítá s časovým rozšířením v odpoledních hodinách a víkendových termínech. Čtyři očkovací týmy Nemocnice Třinec zde budou provádět očkování s počáteční kapacitou 300 osob denně s možností postupného navýšení. Všechny dosud vytvořené rezervace na očkování v Nemocnici Třinec platí, jen se místo do nemocnice lidé dostaví k očkování do DDM.

zdroj: trinecko.cz