Info pro řidiče – Uzavírka silnice 1/68 v části Nebory pro osobní a nákladní dopravu


Na základě oznámení ŘSD Ostrava o havarijním stavu komunikace I/68 v Neborech a její nutné a neodkladné opravě povrchu informujeme řidiče, že je tato komunikace v úseku od křížení se silnicí č. I/11 (pod neborovským kopcem) po připojení na silnici pro motorová vozidla č. I/11 (obchvat) ve dnech 4. a 5. července zcela uzavřena. Průjezd je umožněn pouze složkám IZS a hromadné autobusové dopravě.

 

Aktuální stav silnice natočili redaktoři s webu idnes.cz: