Investice jedou v Třinci naplno. Covid,ne-Covid


Příjemnější chůze bez stavebních omezení se v nejbližších dnech dočkají lidé na ulici Sosnová v Třinci, kde v uplynulých měsících probíhala velká oprava poškozených chodníků. Rekonstrukce povrchu pěších komunikací probíhala na jedné z nejdelších ulic na sídlišti Sosna od poloviny července v několika etapách. Celkem prošlo opravou zhruba 1 200 metrů chodníku. Do poloviny listopadu budou hotovy i veškeré terénní úpravy kolem všech opravovaných chodníků a bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Pěší komunikace na ulici Sosnová byly opraveny v rámci běžné údržby a dostaly buď nový asfalt, nebo zámkovou dlažbu. „Na zhruba jednu čtvrtinu chodníků v úsecích za parkovištěm naproti pošty a u domu čp. 373 – 375 byla položena zámková dlažba, protože zde bylo třeba upravit i vjezdy ke garážím. Ostatní chodníky byly opraveny položením nového asfaltobetonového krytu. Jednalo se převážně o úseky, na kterých je povoleno parkování,“ vysvětlil náměstek primátorky Ivo Kaleta. „Ještě nám zbývá dokončit část chodníku v místech, kde momentálně probíhá rekonstrukce bytového domu č.p. 381. Předpokládané ukončení opravy tohoto domu je koncem listopadu, takže hned poté správce komunikací dodělá i tento poslední kousek,“ upřesnil Ivo Kaleta s tím, že rekonstrukce čeká ještě ulici Topolovou.

Nově opravený chodník bez terénních nerovností slouží také lidem v Oldřichovicích. „Pamatujeme i na další části města, proto oprava chodníků finišuje nejen na sídlišti Sosna, ale také v místní části Oldřichovice,“ připomněl náměstek primátorky. Tady prošel opravou úsek od křižovatky „U Napoleona“ směr autobusová zastávka „Oldřichovice, penzion“ až po odbočení před novým nadjezdem přes obchvat. Starý poškozený povrch nahradil nový asfalt v délce zhruba 740 m včetně úprav sjezdů k jednotlivým nemovitostem a autobusové zastávky „Na Tyrské“.

Zdroj: trinecko.cz