Lidé zuří. Rekonstrukce „malé“ Jablunkovské se táhne a komplikuje život místním


Když se něco mění, prochází modernizací jsou s tím vždy spojeny nepříjemnosti a a jistá omezení v komfortu jednotlivce nebo více lidí. Jedna s páteřních komunikací v Lyžbicích prochází zásadní rekonstrukcí v celé své délce 730 m a a je rozdělena do dvou etap. A jaká je aktuální situace na místě? Taková že si lidé stěžují na prodlevy a nečinnost zhotovitele stavby.

Proč je situace na stavbě jaká je vysvětlila vedoucí odboru investic magistrátu Alexandra Lipowská: „Součástí rekonstrukce jsou přeložky plynu a vodovodu. Jednotlivé dílčí kroky oprav ale musíme konzultovat s provozovateli sítí. Jinými slovy, když do země položíme trubku, která má spojovat domy, musíme ji nechat zaměřit, udělat geometrický plán a poslat správci sítě. Ten vše zkontroluje a třeba pošle připomínky, které se musí zapracovat. Až ve chvíli, kdy od něj dostaneme souhlas, můžeme s pracemi pokračovat,“ argumentovala s tím, že tyto administrativní úkony nejsou fyzicky vidět na postupu stavebních prací.
Modernizace „malé“ Jablunkovské započala 25.. června. V délce 730 m která bude rozdělena na 2 etapy je tedy více než dostatek práce a bude také záležet hodně na klimatických podmínkách které rozhodnou zda-li budou práce hotovy včas nebo se přehoupnou do dalšího roku. První etapa bude v úseku od ul. Okružní po ul. Nerudovu, druhá etapa pak bude pokračovat v úseku od ul. Nerudovy po napojení na ul. Jablunkovskou. Jestli bude modernizace malé Jablunkovské dokončena v řádném termínu ukáže až čas a tom jestli nebudou muset být práce s důvodu současné pandemie COVIDu-19 přerušeny, a odloženy až se situace vrátí do normálu.

„Malá“ Jablunkovská po rekonstrukci volala desítky let. „Její modernizace sice přináší nepohodlí a dopravní omezení, na druhou stranu se těšíme, že bude tato frekventovaná spojnice mezi Starým Městem a Lyžbicemi bezpečnější a naše město zase o něco hezčí. Prosíme občany o pochopení, trpělivost a zvýšenou opatrnost,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.

Aktuální stav na „malé“ Jablunkovské: