Město Třinec hodlá opět ocenit sociální pracovníky v sociálních službách


U příležitosti Mezinárodního dne sociální práce, který připadá po celém světě na třetí březnové úterý, vyhlašuje odbor sociálních věcí Statutárního města Třince, výzvu pro podání návrhů na „Ocenění sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 2021“.

 

Účelem je ocenit sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří svou kvalitní, obětavou a profesionální prací přispívají ke zlepšení života potřebných osob na Třinecku.

Ocenění se uděluje v kategoriích:

  1. Kategorie – sociální pracovník
  2. Kategorie – pracovník v sociálních službách

III. Kategorie – vedoucí pracovník sociálních služeb

 

Oceněni mohou být mimořádně kvalitně, obětavě, dlouhodobě a zodpovědně pracující sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří za svou dosavadní profesionální práci zasluhují veřejné ocenění a poděkování.

O udělení ocenění rozhoduje Rada města Třince.

Nominaci na ocenění je možné podat na předepsaném formuláři nejpozději do 29. ledna 2021 na podatelně Magistrátu města Třince. Pro více informací  prosím kontaktujte odbor sociálních věcí Magistrátu města Třince na tel. 558 306 330 (Mgr. Vlastimil Starzyk).