Po Velikonocích odstartuje největší investice pro letošní rok. Parkovací dům na sídlišti Sosna

Ihned po Velikonočních svátcích se rozběhne další z nejnákladnějších investičních akcí na území Třince. Dojde k výstavbě parkovacího objektu na Sosně pod tzv. esíčkem v sousedství Církevní 7. ZŠ a Domova pro seniory.

Již od 7.4. dojde k průběžným uzavírkám jednotlivých parkovacích míst a započnou přípravné práce. Než se zhotovitelská firma vrhne na samotnou stavbu parkovacího domu, dojde ještě před tím k sanaci a opravě opěrné zdi a k přeložce sítí, která leží v blízkosti budoucího parkovacího objektu.

V první etapě dojde k opravení a sanaci opěrného zdiva, které bude opraveno po částech tak aby se mohlo začít co nejdříve se stavbou objektu. Bude dodána nová železná výstuž, opraven betonový svršek a dojde k opravě zábradlí které leží nad zdí.

To potrvá několik měsíců. Samotná výstavba parkovacího domu bude trvat také několik měsíců. Opomenou nesmíme ani rekonstrukci přilehlých komunikací a samotné křižovatky a esíčka. Dojde zde k výstavbě malého kruhového objezdu a upraveny chodníky a esíčko ležící nad novou stavbou.

Stavbu budeme sledovat a pravidelně vás o ní budeme informovat.