Primátorka města Třince obdržela významné ocenění od ministra kultury Polské republiky


Významného ocenění se dostalo primátorce Třince Věře Palkovské od ministra kultury Polské republiky. Ve čtvrtek 12. prosince převzala v Ostravě na generálním konzulátu PR z rukou generální konzulky Izabelly Wołłejko-Chwastowicz čestný odznak „Za zásluhy o kulturu Polska“ (odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej“).

„Je to pro mě čest a mám z ocenění velkou radost. Cením si spolupráce s generálním konzulátem a považuji za důležité pro dobro našeho regionu pečovat o vzájemné česko-polské vztahy a chránit je i do budoucna. Síla našeho regionu spočívá v tradicích a kořenech a jsme na ně hrdí. Skutečnost, že tu žije vedle sebe více národností, bereme jako vzájemné obohacení, které nás rozvíjí a posouvá dál. Ocenění ministra kultury Polské republiky beru jako vyjádření respektu nám všem za to, jak se k sobě navzájem chováme,“ uvedla Věra Palkovská a zároveň připomněla, že poděkování patří také pastoru Bohuslavu Kokotkovi, který zastával až do svého předčasného skonu funkci předsedy výboru pro národnostní menšiny a měl velkou zásluhu na harmonickém soužití občanů různých národností. „Svými postoji a činy dokázal pozitivně ovlivnit mezilidské vztahy ve městě a přispěl nenahraditelným způsobem k prohlubování česko-polských vztahů. Na tomto poli vykonal obrovský kus práce. V jeho odkazu budeme pokračovat i nadále,“ zdůraznila primátorka Třince.

Zdroj: trinecko.cz