Warning: Constant WP_DEBUG already defined in /data/web/virtuals/175388/virtual/www/domains/lukas2.eu/wp-config.php on line 103
Primátorka města Třince obdržela významné ocenění od ministra kultury Polské republiky – LUKAS2.eu | Oficiální webová stránka

Primátorka města Třince obdržela významné ocenění od ministra kultury Polské republiky


Významného ocenění se dostalo primátorce Třince Věře Palkovské od ministra kultury Polské republiky. Ve čtvrtek 12. prosince převzala v Ostravě na generálním konzulátu PR z rukou generální konzulky Izabelly Wołłejko-Chwastowicz čestný odznak „Za zásluhy o kulturu Polska“ (odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej“).

„Je to pro mě čest a mám z ocenění velkou radost. Cením si spolupráce s generálním konzulátem a považuji za důležité pro dobro našeho regionu pečovat o vzájemné česko-polské vztahy a chránit je i do budoucna. Síla našeho regionu spočívá v tradicích a kořenech a jsme na ně hrdí. Skutečnost, že tu žije vedle sebe více národností, bereme jako vzájemné obohacení, které nás rozvíjí a posouvá dál. Ocenění ministra kultury Polské republiky beru jako vyjádření respektu nám všem za to, jak se k sobě navzájem chováme,“ uvedla Věra Palkovská a zároveň připomněla, že poděkování patří také pastoru Bohuslavu Kokotkovi, který zastával až do svého předčasného skonu funkci předsedy výboru pro národnostní menšiny a měl velkou zásluhu na harmonickém soužití občanů různých národností. „Svými postoji a činy dokázal pozitivně ovlivnit mezilidské vztahy ve městě a přispěl nenahraditelným způsobem k prohlubování česko-polských vztahů. Na tomto poli vykonal obrovský kus práce. V jeho odkazu budeme pokračovat i nadále,“ zdůraznila primátorka Třince.

Zdroj: trinecko.cz