ŘSD by chtělo dostavět zbývající část obchvatu Třince navzdory možným komplikacím


Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se chce pustit do stavby komunikace Třanovice – Nebory co nejdříve. A to i navzdory tomu, že na jeden pozemek v Třanovicích stavbaři zatím nesmí vstoupit.

„Stavební povolení máme. Můžeme stavět od Nebor po nevyřešený pozemek v Třanovicích a také napojení na dálnici D48,“ řekl Hutníku generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Doplnil, že by to samozřejmě samotnou stavbu zkomplikovalo, například z hlediska převážení hmot apod. „Ale určitě jsme schopni se zhotovitelem, až bude vybrán, diskutovat možnosti, aby stavba pokračovala plynule a bez problémů,“ uvedl bezprostředně po diskusi s třineckou primátorkou Věrou Palkovskou minulé úterý v Třinci-Neborech v místě, kde končí obchvat Třince.

Spor o pozemek v Třanovicích se táhne už roky.  „V daném případě podal vyvlastňovaný odvolání proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění. Krajský úřad Moravskoslezského kraje o tomto odvolání rozhodl, Krajský soud v Ostravě však jeho rozhodnutí zrušil,“ zrekapitulovala mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Krajský úřad přibližně před rokem napadl rozsudek Krajského soudu v Ostravě kasační stížností, Nejvyšší správní soud ji však letos v červnu zamítl. „Poté, kdy bude soudem vrácen úplný správní spis, bude krajský úřad opětovně rozhodovat o odvolání vyvlastňovaného,“ sdělila Birklenová a dodala, že konkrétní informace o průběhu vyvlastňovacího řízení nelze veřejnosti poskytovat.

Šéf ŘSD Radek Mátl poznamenal, že jde o proces dlouhodobý a přípravě stavby to způsobuje komplikace. „Ale snad je překonáme do samotné realizace, abychom byli schopni zprovoznit komunikaci kompletně celou,“ věří. Dodal, že „samozřejmě jsou potom i technické možnosti, které budeme hledat v případě, že by to nedopadlo a komplikovalo samotné zprovoznění. Ale to už je krajní možnost, která nastane v případě, že by se ten spor vlekl ještě několik let.“