Statutární město Třinec i v letošním roce finančně podpoří neziskové organizace a spolky na území města


Třinec chce i v roce 2020 finančně podpořit neziskové organizace a spolky, které svou činností a aktivitami obohacují kulturní a sportovní vyžití obyvatel našeho města. Rada města vyhlásila „Dotační program na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit ve městě Třinci v roce 2020“ a schválila na tyto aktivity finanční prostředky ve výši 1 milionu korun. Žádosti o příspěvky z dotačního programu mohou zájemci podávat od 20. do 31. ledna 2020. Závazné podmínky pro žadatele a příjemce najdou zájemci v odkazu Dotace nebo přímo zde http://www.trinecko.cz/mladez-sport-telovychova-a-kultura/ds-1201/p1=24878
Dotace může být poskytnuta na kulturní, společenské a sportovní akce, které mají v Třinci tradici, ale i projekty nové, které obohatí kulturní i sportovní dění ve městě, dále projekty s výchovnými aspekty, projekty zaměřené především na děti a mládež, mimořádné kulturní a sportovní akce zaměřené na prezentaci města Třince v rámci ČR a v zahraničí a na celoroční činnost občanských iniciativ a neziskových organizací v oblasti kultury a sportu. V rámci Dotačního programu je upraveno předkládání žádostí žadatelů zvlášť na žádosti pro jednorázové akce a zvlášť na žádosti pro celoroční činnost.

Pro rok 2020 je počet žádostí, stejně jako v roce 2019, omezen pro jednoho žadatele na 1 žádost na celoroční činnost a maximálně 3 žádosti na jednorázové akce, tzn., že jeden žadatel může podat maximálně 4 vyplněné formuláře. V tomto dotačním programu může jeden žadatel zažádat maximálně souhrnně o částku do 50.000 Kč včetně, tj. na všechny své podané žádosti.
Zdroje: trinecko.cz