Statutární město Třinec plánuje prostavět 140 milionů


Třinec bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem, který počítá s příjmy ve výši 726 175 700 Kč a výdaji 765 501 500 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude zcela kryt z vlastních zdrojů, což jsou nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let. Rozpočet na rok 2020 schválili zastupitelé na svém posledním letošním zasedání v úterý 10. prosince 2019.
„K rozpočtu jsme opět přistupovali odpovědně s péčí dobrého hospodáře a dbali jsme na to, abychom měli dostatečné rezervy a mohli v průběhu roku reagovat na nenadálé situace. V rozpočtu se zatím nepromítly investiční akce, u nichž čekáme na rozhodnutí o přidělení dotace,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta.
Rozpočet na rok 2020 počítá s dokončením rozjetých staveb, ale v plánu jsou i investice nové. „V rozpočtu počítáme s 69 miliony korun na nové investiční akce a k tomu přibudou stavby, které jsme začali už dříve a finanční prostředky na ně máme schválené. V roce 2020 chceme prostavět zhruba 140 milionů korun,“ uvedla primátorka Věra Palkovská a dodala, že mezi významné investiční akce patří např. zahájení rekonstrukce Malé Jablunkovské, dokončení cyklostezky do Konské, výstavba vodovodů v příměstských částech nebo rekonstrukce střech na školách. „Kromě toho je v plném proudu také příprava parkovacího domu na Sosně, Centra pro aktivní seniory ve Starém Městě, projekt Via Sosna, rekonstrukce autobusového terminálu a další důležité akce. Budeme klást velký důraz na zvelebení města i údržbu stávajícího majetku,“ zdůraznila primátorka.
Kromě investičních akcí rozpočet na příští rok pamatuje i na sociální oblast, kulturu, sport a podporu společenského dění v příměstských částech. Prostřednictvím dotací bude město i nadále podporovat celoroční činnost spolků a organizací v oblasti kultury, sportu a přispěje i v oblasti sociální, aby byla lidem tíživých životních situacích podána pomocná ruka.
A jak to bude v příštím roce s místními poplatky? „Často jsme dotazováni, jestli nedojde k jejich navýšení. I když město musí každoročně doplácet ze svého rozpočtu nemalé peníze, nechceme přenášet finanční zátěž na občany, proto i v roce 2020 zůstanou místní poplatky včetně poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psů ve stejné výši jako dosud,“ uvedla Věra Palkovská.
Rozpočet na rok 2020 zahrnuje také celou řadu mandatorních výdajů spojených zejména s výkonem státní správy a chodem města jako je např. zimní údržba, údržba zeleně, místních komunikací, bytového a nebytového fondu, výdaje spojené s odpadovým hospodářstvím, městskou hromadnou dopravou a další. Součástí rozpočtu jsou také finance pro příspěvkové organizace města.
Zdroj: trinecko.cz