Stop žebrání! Třinečtí zastupitelé zakázali vyhláškou žebrání


V Třinci bude od ledna příštího roku na území Starého Města a Lyžbic zakázáno žebrání. Rozhodli o tom třinečtí zastupitelé na svém posledním zasedání 10. prosince, když schválili novou obecně závaznou vyhlášku. Zastupitelé tímto krokem reagovali na negativní jevy spojené s nepřizpůsobivými osobami, které se v poslední době ve větší míře zdržují především v okolí náměstí Míru ve Starém Městě a v blízkosti nákupních center a obtěžují kolemjdoucí žebráním.

„V posledních měsících zaznamenáváme signály z více stran, že se zhoršila situace s nepřizpůsobivými a problémovými osobami, které žijí na ulici, odmítají využít nabízené sociální služby a nechtějí změnit svůj způsob života. V souvislosti s tím se v Třinci rozmohlo žebrání, které nehodláme tolerovat,“ uvedla primátorka Věra Palkovská. „Zjistili jsme, že se do Třince sjíždějí za tímto účelem nepřizpůsobiví i z jiných měst a dokonce z Polska a Slovenska, protože jsou lidé v Třinci až příliš štědří a dávají jim peníze, které žebrající při nejbližší příležitosti utratí za alkohol. V dobrém úmyslu jsme už přešli přes čáru a pomoc v nouzi začíná být kontraproduktivní. Naším cílem je, aby se slušní lidé cítili v Třinci dobře a komfortně. Jednou z cest je proto finančně nepodporovat problémové jedince, kteří nemají zájem svůj způsob života měnit, a naopak jim jasně dát najevo, že pro žebrání není v Třinci místo,“ dodala primátorka.

Žebrání bude vyhláškou zakázáno na území Starého Města a Lyžbic – tedy tam, kde jsou obchodní centra, u nichž se tito lidé nejvíce zdržují a obtěžují občany města Třince. Území zákazu žebrání je pro srozumitelnost vymezeno graficky mapkou, která je nedílnou součástí vyhlášky.

Podle údajů odboru sociálních věcí magistrátu města z června letošního roku žije v současné době doslova „na ulici“ téměř čtyřicet lidí. Zdržují se především ve Starém Městě, kde je láká parčík mezi hvězdárnou a ZUŠ, náměstí Míru, okolí evangelického kostela a autobusového stanoviště, kde se pohybují většinou pod vlivem alkoholu a navíc v řadě případů obtěžují okolí žebráním. „Lidé bez přístřeší mají v Třinci dostatek možností získat potraviny a hygienické potřeby prostřednictvím široké sítě sociálních zařízení. V Třinci tak není nikdo, kdo by musel trpět hlady,“ zdůraznil náměstek primátorky Radim Kozlovský. „Můžeme podávat pomocnou ruku jen tehdy, kdy je zájem a vůle z druhé strany, ale nebudeme podporovat nákup alkoholu žebráním,“ dodal.

Problematice nepřizpůsobivých lidí bez přístřeší bude město, resp. Komise prevence kriminality, i nadále věnovat zvýšenou pozornost. V plánu je i osvětově informační kampaň s názvem Na cestě z ulice, která bude zacílena právě na problematiku bezdomovectví a alkoholu. Odstartovat by měla v lednu a potrvá až do listopadu příštího roku.

Zdroje: trinecko.cz