Třinec a jeho obyvatelé byli během úterního večera v pozoru. Došlo k úniku vysokopecního plynu a poruše na plynojemu


V úterý 23. listopadu 2021 večer došlo v Třineckých železárnách k úniku vysokopecního plynu z plynojemu na Borku. Událost zaznamenala čidla a byl aktivován havarijní systém hlášení. Situace se kolem 22 hodiny dostala pod kontrolu a únik plynu byl zastaven. Hasiči pokračovali v měření koncentrací plynu v ovzduší a kontrole, přičemž již nebyly zaznamenány nebezpečné koncentrace.

“Děkuji všem složkám integrovaného záchranného systému a havarijnímu týmu Třineckých železáren za to, jak situaci zvládli. Od prvního okamžiku jsem byla o všem informována a aktivizovala jsem Krizový štáb,” uvedla primátorka města Třince Věra Palkovská. Dodala, že i přes zvládnutí této mimořádné situace bude iniciovat další zlepšení komunikace mezi městem, hutí a složkami integrovaného záchranného systému. “Cílem všeho bude dostat zprávy v takových chvílích k občanům ještě rychleji, přesněji a účinněji, případně využít dalších (nových) komunikačních kanálů a možností,” uvedla Věra Palkovská.

Na místo bylo vysláno osm jednotek hasičů – jako první podniková jednotka z Třineckých železáren, následně hasiči ze stanic HZS Moravskoslezského kraje v Třinci, Frýdku-Místku, Českém Těšíně a Ostravě-Zábřehu, spolu s nimi dobrovolné jednotky obcí Bystřice, Frýdek a Třinec-Guty.
Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Třinec bylo uzavřeno okolí v okruhu o průměru přibližně dva kilometry, obyvatelé byli varováni sirénami s varovným signálem “chemická havárie”.

Hasiči po příjezdu na místo a po provedení průzkumu postupovali podle havarijní karty zpracované na tento typ události. Operační středisko informovalo i představitele města. Třinec má pro tyto mimořádné události zpracován detailní krizový plán, včetně plánu případné evakuace osob.

Obyvatelům města nyní nehrozí žádné nebezpečí. Plynojem je nyní odstaven. Příčinu závady zjišťuje odborná firma. Ve středu v ranních hodinách začala v huti oprava plynojemu.

(Zdroj: trinecko.cz)

Reportáž televize IFK TV k této události: