Třinec byl úspěšný v žádosti o dotaci na opravu nadjezdu směrem na Kanadu


Jedna s páteřních komunikací spojující centrum města s místní částí Kanada a Podlesí, s hlavní bránou Třineckých železáren a místních firem sídlících v této části města potřebuje nutnou opravu. Město nedávno podepsalo memorandum o spolupráci s Třineckými železárnami a dohodli se že společnými silami zajistí opravu a následnou údržbu mostu po několik následujících let.

„Most vlastní hutnický podnik, který by ale na dotaci od státu nedosáhl. Proto jsme se dohodli na směně s tím, že město zajistí dotaci a železárny se pak postarají o dofinancování,“ vysvětlila primátorka Třince Věra Palkovská.
„Počítáme s tím a bereme to jako svůj podíl na tom, aby byla zachována kvalitní dopravní obslužnost,“ uzavírá generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek.

Radnice se v dohledné době chystá vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, a pokud nenastanou zásadní komplikace, příští rok v létě bude most opravený.