Třinec slaví kulatých 90. let


Bylo 1. ledna 1931 a na tento den se váže pro město Třinec jedna veledůležitá zpráva. Právě v tento den byla obec Třinec ležící na východě Československé republiky povýšena na město. Stalo se tak poté co hutnické město navštívil tehdejší prezident republiky T.G. Masaryk. Bohužel co čert nechtěl koronavirus je tady s námi stále a brzdí bujaré oslavy města které jsou naplánovány na po zbytek tohoto roku.

„Měli jsme pro naše obyvatele připravená překvapení u příležitosti oslav 90 let od povýšení na město, ale koronavirus všechno změnil,“ povzdechla si primátorka Třince Věra Palkovská. Jedním dechem zdůraznila, že se nikdo nevzdává a oslavy přece jen budou, byť mnohem skromnější a v souladu s opatřeními.

„V první polovině roku si kulatiny připomeneme především prostřednictvím městského facebooku, webu, zpravodaje města a kabelové televize. Věříme, že v druhé polovině roku už budeme slavit společně, jak se říká, tváří v tvář,“ těší se.

Oslavy města připomene radnice nejrůznějšími aktivitami. „Například v Třineckém zpravodaji dáme prostor záznamům z kronik, starým fotografiím i vzpomínkám pamětníků,“ podotkla mluvčí města Šárka Szlaurová.

V souvislosti s tímto výročím a faktem že naše redakce má kořeny v Třinci se budeme tomuto kulatému jubileu věnovat během celého letošního roku a chystáme spoustu pořadů se zajímavými hosty, ohlédnutí za akcemi které proběhly v plynulých letech nebude chybět zpravodajství z akcí které oslavují Třineckých 90. let. Tak sledujte web a kanál Youtube kde budou vydávány videa z let minulých a aktuální rozhovory a pořady s hosty, kteří jsou s Třincem úzce spjati.