Třineckou část Lyžbice čeká oprava desetiletí. Město nechá opravit ulici “malá Jablunkovská”


(Pozn. redakce: Článek byl editován a zkrácen z důvodu ztráty textu článku)

Od úterý 7.7.2020 startuje jen chvíli po dokončení cyklostezky směrem do Konské a dál do Českého Těšína další velká investiční akce. Třinec se pustil do dlouho plánové rekonstrukce ulice tzv. malé Jablunkovské v délce cca 730 m, která bude zahrnovat krom nového povrchu komunikace také nové chodníky, nové veřejné osvětlení, novou výsadbu a opomenout nesmíme také nové stanoviště pro ukládání odpadu stylem polozapuštěných kontejnerů.

7.7.2020 započnou přípravné stavební práce zahrnující např. ořez dřevin které stojí v cestě musí být proto odstraněny a budou nahrazeny novou výsadbou. Dále bude následovat odstranění povrchu komunikace a chodníků protože starý povrch je opravdu v havarijním stavu a nutně potřebuje rekonstrukci.

V délce 730 m která bude rozdělena na 2 etapy je tedy více než dostatek práce a bude také záležet hodně na klimatických podmínkách které rozhodnou zda-li budou práce hotovy včas nebo se přehoupnou do dalšího roku. První etapa bude v úseku od ul. Okružní po ul. Nerudovu, druhá etapa pak bude pokračovat v úseku od ul. Nerudovy po napojení na ul. Jablunkovskou.

„Rekonstruovat tuto ulici je potřeba jako sůl a lidé na to už netrpělivě čekají několik let. I když  nám koronavirus ukousne hodně finančních prostředků z rozpočtu města a musíme přemýšlet o zbytných a nezbytných investicích, tato akce je pro nás prioritou. Přípravy k samotné stavbě byly časově velmi náročné mj. kvůli množství inženýrských sítí, které pod touto komunikací vedou, a omezení z důvodu výskytu významného krajinného prvku. Ale konečně spouštíme stavbu a těšíme se, až bude všechno hotovo. Teď ještě pracujeme na tom, aby prokoukla i druhá strana podél ulice Jablunkovské, kde v současné době patří pozemky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ uvedla primátorka Věra Palkovská.
Díky úpravě a rozšíření komunikace vzniknou nová parkovací místa, kterých se v tomto městě nedostatek, jak také vyplynulo s nedávného šetření a zkoumání třinecké radnice, která si nechala vyhotovit studii, ze které vyšlo kde je situace nejhorší. „V rámci stavby bude komunikace rozšířena o půl metru a bude vytvořen parkovací pruh pro zhruba 130 podélných stání. Při řešení parkování jsme museli brát v úvahu významný krajinný prvek zeleně podél komunikace, do něhož jsme nemohli více zasáhnout,“ vysvětlila navržený způsob parkování vedoucí odboru investic magistrátu města Alexandra Lipowská

Modernizace se dočká také chodník včetně přístupových chodníčků k jednotlivým domům. Starý povrch chodníků, na kterých se už značně podepsal zub času, nahradí zámková dlažba. V rámci rekonstrukce přibudou na malé Jablunkovské i estetičtější polozapuštěné kontejnery a modernizace se dočká i veřejné osvětlení. Po skončení stavebních prací dojde na závěr i k vegetačním úpravám a k výsadbě nové zeleně.

„I když modernizace s sebou dočasně přinese určité nepohodlí a dopravní omezení, ale výsledek bude stát za to a všem se hodně uleví. Prosíme občany o pochopení, trpělivost a zvýšenou opatrnost,“ dodala primátorka Věra Palkovská. Stavba si vyžádá z rozpočtu města zhruba 30 milionů korun.

Takto na místě vypadá den před zahájením stavebních prací: 

(Zdroj: trinecko.cz, redakce lukas2.eu)