V následujících měsících započnou práce na nové a hlavně potřebné stavbě nejen pro obyvatele Dolní Líštné v Třinci


V následujících měsících započnou práce na nové a hlavně potřebné stavbě nejen pro obyvatele místní části Líštná, třinečákům lépe známo jako Sosna. V souvislosti s výstavbou parkovacího domu bude rekonstruována i přilehlá opěrná zeď. Jde o první stavbu tohoto typu na třinecku a první v pořadí. Další bude postaven v oblasti sídliště Terasa.

„Na Sosně je parkování dlouhodobě komplikované. V době, kdy se sídliště stavělo, se nepočítalo s tím, že bude tolik aut. Nejsou tady vhodné pozemky, kde parkoviště vybudovat, a není přece možné udělat z každého kousku zeleně parkoviště. Proto jednou z mála možností, jak v této lokalitě navýšit počet parkovacích míst, je výstavba parkovacího domu. Každá velká stavba s sebou dočasně přináší nepohodlí a řadu dopravních komplikací a omezení, proto prosíme obyvatele Sosny o trpělivost a pochopení,“ uvedl náměstek primátorky Ivo Kaleta. „Kvůli stavebním pracím nebude v blízkosti stavby možné parkovat tak, jak jsou lidé zvyklí, ale bohužel nejde vše udělat mávnutím kouzelného proutku,“ dodal.

Otázka parkování je v Třinci jedním z aktuálních témat, kterému vedení města dlouhodobě věnuje velkou pozornost. Vzrůstající potřebu parkovacích ploch řeší Třinec stejně jako řada dalších větších měst po celé republice, proto si loni město nechal zpracovat koncepci parkování, jejíž součástí byla i analýza stávající situace a návrhy, jak parkování v jednotlivých částech města řešit. S vizí parkovacího domu na Sosně pracuje vedení města už delší dobu a koncepce výstavbu potvrdila jako jediné možné řešení k navýšení počtu parkovacích míst.
Parkovací objekt  bude mít kapacitu 82 krytých parkovacích stání je navržen jako třípodlažní se třemi samostatnými vjezdy do jednotlivých podlaží. Přízemí pojme 28 automobilů, z čehož 5 míst bude určeno pro řidiče se zdravotním znevýhodněním. V prvním a druhém nadzemním podlaží je navrženo celkem 54 parkovacích stání. V první fázi stavby, která potrvá do června letošního roku, bude zajištěna stabilita a technická oprava stávající monolitické opěrné zdi. Na tyto práce plynule naváže samotná stavba parkovacího domu, která by měla být podle předpokladů hotová do června 2022.

Součástí stavebních prací bude i přeložka kanalizace a úprava stávající křižovatky pod „esíčkem“ na minikruhový objezd. Úpravy se dočkají i přilehlé chodníky. V rámci rekonstrukce křižovatky budou navržena nová místa pro přecházení a místa umožňující vstup do vozovky řešená bezbariérově.

zdroj: trinecko.cz